ทนายความคดีอาญา

คดีความทางอาญา

คดีอาญา คือ คดีที่มีความผิดตามกฎหมายอาญา และ กฎหมายอื่น เช่น พระราชบัญญัติต่างๆ ซึ่งมีโทษในทางอาญา ความผิดทางอาษาแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้

1. ความผิดอาญาต่อแผ่นดิน ผู้ที่ถูกกระทำได้รับผลกระทบโดยตรงและมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม

เป็นการกระทำที่เกิดแล้วสังคมเสียหาย กล่าวคือมีความรุนแรงต่อศีลธรรม ทำให้รัฐต้องดำเนินคดี แม้ไม่มีการแจ้งความตำรวจก็สามารถเข้ามาดำเนินคดีได้ และอัยการสั่งฟ้องได้โดยไม่มีต้องมีผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ เช่น

 1. ความผิดฐานฆ่าคน
 2. การชิงทรัพย์
 3. การปล้นทรัพย์
 4. การประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
 5. การบุกรุกในเวลากลางคืนหรือมีอาวุธติดตัวมาขู่เข็ญ
 6. การฉ้อโกงประชาชน
 7. การลักทรัพย์

ทั้งนี้ทำให้สังคมเสียหายและจำเป็นต้องดำเนินคดีโดยรัฐบาลไม่สามารถยอมความได้ในกรณีเหล่านี้

2. ความผิดต่อส่วนตัว ผู้ที่ถูกกระทำได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ไม่มีผลกับสังคมโดยรวม

นั่นหมายความว่าถ้ามีการกระทำผิดต่อส่วนตัว ผู้ถูกกระทำมีผลกระทบโดยตรง แต่ไม่มีผลต่อสังคมโดยรวม นั่นจะหมายถึงถ้าต้องการดำเนินคดี เสียชีวิตจะต้องทำเอง หรือเสียงทางกฎหมายต้องเข้ามาฟ้องคดีด้วยตนเอง เพราะผู้อื่นจะไม่สามารถทำแทนได้ ตำรวจจะไม่สามารถเข้ามาดำเนินคดีในกรณีนี้

ตัวอย่างเช่น

 • หมิ่นประมาท
 • การทำให้เสียทรัพย์
 • การฉ้อโกง
 • การยักยอกทรัพย์”

โทษทางอาญา มี 5 สถานดังนี้  

 • ติดคุก 
 • โดนปรับ
 • ถูกกักขัง
 • โดนริบทรัพย์สิน
 • ประหารชีวิต